Sprej proti kunám - HAGOPUR

9003771
Neohodnoceno

  • (3 ks) Skladem
425 Kč / ks
Kategorie: LOVECkÉ POTŘEBY
 

Pachový ohradník-přípravek proti kunám 200 ml

Motoristy bude zajímat pachový ohradník-přípravek proti kunám 200 ml. Tento pachový ochraník ocení majitelé aut , tam kde kuny způsobují škody na kabelech a vybavení aut. Kuny zmizí! Znepokojuje kuny! 
Pachový ohradník chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech.

Pachový ohradník zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí.

Zvěř je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí.

 

Možnosti dalšího použití:

  •     půdy
  •     elektroagregáty
  •     komposty

Nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Použití v automobilech:

 

  • Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých 6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát).
  • Nepoužívejte uvnitř automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru vozu. Kuny si značkují svá území.
  • Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru, spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazute do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. R12 Vysoce hořlavé; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 38 Dráždí kůži; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R 67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: