Neohodnoceno

Záchrana srnčat-pachový ohradník Hagopur na ochranu srnčat

Skladem (1 ks)
Kód: 9003766
499 Kč / ks
Kategorie: LOVECkÉ POTŘEBY

PŘÍPRAVEK NA ZÁCHRANU SRNČAT 500 ml

Chraňte životní prostředí a ochraňujte život pomocí přípravku na záchranu srnčat.

Popis produktu:

Chraňte životní prostředí a ochraňujte život pomocí přípravku na záchranu srnčat a mláďat jelena lesního a daňčí zvěře. Zvyšuje se pozornost zvěře, která zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Ochranného účinku se dosáhne nejlépe v kombinaci s pásky z hliníku.

Použití:

Používejte na kolíky kolem louky zhruba jeden až dva dny před započetím plánovaného sečení. Pachové zásobníky (pruhy hliníku s plstěnými zásobníky) roztáhněte tak, aby mohly snadno vznikat zvuky. Hliníkové pásky pak volně zavěste na kolíky do výše pasu a do plstěných pachových zásobníků nastříkejte přípravek na záchranu srnčat. Vzdálenost mezi pásky hliníků by měla být 10 – 20 metrů. Jedna nádoba přípravku na záchranu srnčat obsahuje asi 150 aplikačních dávek.

Upozornění:

Při používání je nutné řídit se pokyny na etiketě. Nepoužívejte v uzavřených prostorách! Láhev musí při skladování stát!

Návod k použití:

1. Láhev dobře protřepejte!

2. Sundejte ochranné víčko.

3. Použijte vhodné rukavice, aplikujte po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.

4. Dbejte bezpečnostních pokynů.

5. Chraňte před mrazem!

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecná doporučení

Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.

Vdechnutí

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při bezvědomí uložte postiženou osobu do stabilizované polohy a při potížích s dýcháním dejte kyslík.

Styk s kůží

Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Datum spotřeby 5 let od data výroby (viz víčko nádoby)

Šarže: dle údajů na obalu výrobce

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina

Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG,

Max – Planck Strasse 17

868 89, Landsberg am Lech

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: