Neohodnoceno

Pachový ohradník koncentrát 500 ml HAGOPUR

Skladem (>5 ks)
Kód: 9003768
525 Kč / ks
Kategorie: LOVECkÉ POTŘEBY

Pachový ohradník Hagopur - KONCENTRÁT

Pachový ohradník Hagopur koncentrát použijeme k obnově  pachových plotů okolo silnic. Pachový ohradník Hagopur tímto zabraňuje nežádoucímu  vstupu zvěře na pozemky.

Popis produktu:

K aplikování již není potřeba APLIKAČNÍ PISTOLE!!!

Pachový plot – koncentrát je přirozená účinná látka, která se dávkuje a aplikuje na pachové ploty. Žádoucího dlouhodobého účinku dosáhneme pouze v součinnosti s předem aplikovanou pachovou pěnou (nosný materiál s funkcí zásobníku). Tím se zvyšuje pozornost zvěře, která však zůstává ve svém přirozeném životním prostředí a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu.

Použití:

Do ztvrdlých pěnových koulí/ pruhů vstříkněte do pěny pachový koncentrát (asi 2 sek.). Tím zajistíte účinek pachového plotu po dobu dalších 4 – 6 měsíců. Jedna nádoba obsahuje asi 500 ml, tzn. obsah stačí pro kompletní obnovu pachového plotu umístěného ve dvou řadách v délce 500 m podél jedné strany silnice.

Upozornění:

Při aplikace a práci dbejte výhradně pokynů na etiketě a v brožuře.

Pozor! Nádoba musí při skladování stát!!  R 12 Vysoce hořlavý; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: